accountantskantoor varkenshouderij

Privacy

FarmAdvies respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel aan FarmAdvies verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan FarmAdvies worden verstrekt via de website van FarmAdvies of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door FarmAdvies, neem dan contact op via telefoon of e-mail.