Als kantoor stellen we alles in het werk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks deze inspanningen kan het toch voorkomen dat er een fout wordt gemaakt en/of dat er onvrede ontstaat. Dit horen wij uiteraard graag van u zodat we naar een oplossing kunnen zoeken en hieruit lering kunnen trekken voor de toekomst.

U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen door contact op te nemen met de heer R.P.M. van Lierop van ons kantoor via telefoonnummer 0493- 32 05 87 of via mailadres ralph.vanlierop@farm-advies.nl.

We streven ernaar om binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk op de klacht te reageren. Mocht dit langer duren, dan ontvangt u hierover bericht en informeren we u over de verdere procedure.

Periodiek evalueren wij de aard en omvang van ontvangen klachten en bekijken we wat nodig is om klachten in de toekomst te voorkomen. Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie om.