Heb je interesse of een vraag? Stuur ons een appje en we reageren zo snel mogelijk! x
Terug naar actualiteiten

‘Meer dan 60 uur per week maken, is niet normaal’

Erik van der Hijden
01 maart 2024

In de varkenssector ervaart 84 procent van de ondernemers een tekort aan arbeidskrachten en 34 procent een te hoge werkdruk. ‘Om inzicht te krijgen in de arbeidsinzet en bij te kunnen sturen, zijn de juiste data nodig’, zegt Jelle Nijenhuis. ‘Tijdschrijven in de online tool FarmWise kost amper tijd en levert veel handvatten op om schaarse handjes efficiënter en slimmer te benutten. Ruim 60 uur per week maken, houdt niemand vol en is niet normaal.’

In zeven maanden tijd heeft Jelle Nijenhuis samen met Erik van der Hijden de online tool FarmWise praktijkklaar gekregen. Nijenhuis benutte daarvoor zijn ervaring in de varkenshouderij en kennis van tijdregistratiesoftware. ‘De pilot met het in beeld brengen van de arbeidsinzet op drie locaties met in totaal vijfduizend zeugen is geslaagd. Het verschil in resultaten is soms verbazingwekkend. Het zet ondernemers aan tot nadenken over hoe ze de arbeidsprocessen kunnen verbeteren. Werken met varkens moet leuk blijven: 60 uur per week maken, moet een uitzondering zijn.’

Wat was de aanleiding voor de ontwikkeling van FarmWise?

‘Op varkensbedrijven moet het werk vaak met een beperkt aantal handjes gedaan worden. Zo’n 84 procent van de ondernemers ervaart dan ook een hoge werkdruk bij medewerkers. Maar ondanks een werkplanning, weten veel ondernemers niet hoe de werkprocessen in de stal verlopen. Ook is onbekend hoe het bedrijf scoort ten opzichte van anderen als het gaat om arbeidsinzet, waardoor dat komt en of het efficiënter kan. Het verzamelen van data over de inzet van arbeid en de tijd die besteed wordt aan bepaalde thema’s en handelingen brengt dat inzicht wel.’

Tijdschrijven dus?

‘Ja. Maar dat is nodig om eruit te krijgen wat je wil: inzicht hebben in het arbeidsproces op het bedrijf en opties hebben om te kunnen bijsturen. Als medewerkers eenmaal weten hoe ze online hun tijden voor bepaalde werkzaamheden, gekoppeld aan de werkplanning, moeten registreren, kost ze dat amper 5 minuten per dag. Het is een fluitje van een cent als ze dat iedere pauze consequent doen.’

‘We denken dat gemiddeld 20 procent tijdsbesparing op varkensbedrijven met medewerkers mogelijk is’

JELLE NIJENHUIS, FARMWISE

 

Wat sprong tijdens de pilot het meeste in het oog?

‘Een ondernemer met twee locaties had niet verwacht dat tussen de twee vergelijkbare vermeerderingsbedrijven een verschil van meer dan 2 uur zou zitten in het aantal wekelijks gewerkte uren per honderd zeugen. Omdat hij zijn medewerkers een all-in-salaris betaalde, had hij geen idee van het werkelijke aantal werkuren. Onze tool heeft dat binnen vier maanden zichtbaar gemaakt. Zo bleek ook dat een aantal medewerkers structureel meer dan 60 uur per week maakte.’

Dat was vast een eyeopener?

‘Dat kun je wel zeggen. Maar het gaat erom dat je kunt herleiden waar verschillen in arbeidsinzet ontstaan: in welke stal, bij welke diercategorie of bij welke werkzaamheden. Je kunt bedrijven onderling goed vergelijken, omdat het invoeren van werktijden bij handelingen overal hetzelfde gebeurt. Daarnaast gebruiken we een landelijke benchmark van de arbeidsbehoefte op varkensbedrijven.’

Hoe wordt de informatie teruggekoppeld?

‘Een ondernemer ontvangt elke week een rapportage met een overzicht van het aantal gewerkte uren per medewerker en waar die in het varkensbedrijf zijn ingezet. Dit geeft inzicht in de bedrijfsprocessen en is een goede en feitelijke basis om als team het gesprek aan te gaan over bijvoorbeeld werkplanning, efficiëntie en werktijden.’

Kunt u een concreet voorbeeld geven?

‘Als je ziet dat het verhelpen van storingen aan bijvoorbeeld de voerinstallatie regelmatig te veel tijd opslokt, is het verstandig om een onderhoudsplan op te zetten. Hiermee zijn pieken in gemaakte uren te beperken en kunnen medewerkers hun werkzaamheden beter en met meer plezier doen. Bovendien presteren de varkens beter als ze ongestoord kunnen doorgroeien.

‘Ook kwam tijdens de pilot in beeld dat vijf personen tegelijkertijd bezig waren om zeugen te spenen en dat soms meerdere personen in een week de zeugen in de kraamstal voerden. Dit is voer voor een teamgesprek om meer structuur in het werk aan te brengen.’

Wat is er nog meer mogelijk?

‘De arbeidsgegevens zijn te koppelen aan de technische en financiële gegevens van het bedrijf. Zo zijn de arbeidsbehoefte en -kosten te bepalen per zeug, per afgeleverde big of per geleverd vleesvarken. Arbeidskosten variëren tussen de 3,50 euro en boven de 8 euro per afgeleverde big tussen de verschillende locaties en bedrijven. FarmWise maakt dat benchmarken mogelijk.’

Verwacht u weerstand?

‘Elke ondernemer en elk bedrijf is uniek en heeft een eigen werkwijze, bedrijfsdoelstelling en behoefte. Daarom starten we standaard met een online nulmeting over de arbeidsinzet op het bedrijf en hoe de ondernemer ernaar kijkt. Matcht het, dan is dat de basis voor een adviesrapport met praktische aanbevelingen op maat. Hoe kunnen we samen op een constructieve en positieve manier de teamprestaties verbeteren? Werken met FarmWise is een continu proces van doelen stellen en we denken dat gemiddeld 20 procent tijdsbesparing mogelijk is. Dat levert extra teamspirit op én resultaat.’

Kunnen anderstaligen ook met FarmWise werken?

‘De tool is nu opgezet in het Nederlands, Engels, Pools en Roemeens. Andere talen zijn vrij eenvoudig in te voegen. Met deze unieke tool willen ook we de internationale markt op. Arbeidskrapte speelt vrijwel overal en beschikbare uren zijn ook daar efficiënter en slimmer in te zetten om bedrijfsprocessen goed te laten verlopen.’

Helft meer uren in kraamstal

Een ondernemer met vergelijkbare vermeerderingsbedrijven op twee locaties krijgt via FarmWise inzicht in het aantal gewerkte uren in de kraamstal. Hij verbaast zich over het grote verschil in arbeidsinzet. Op het ene bedrijf wordt wekelijks gemiddeld 6,5 uur per honderd zeugen ingezet, op het andere bedrijf is dat 4,3 uur. Op een bedrijf met duizend zeugen scheelt dat meer dan halve arbeidskracht voor het verzorgen van de zeugen en biggen in de kraamafdelingen, terwijl de technische resultaten vergelijkbaar zijn. Door de twee bedrijfsleiders met elkaar in gesprek te brengen en te laten leren van elkaars werkwijzen, verwacht de ondernemer dat de arbeidsinzet naar elkaar toe zal groeien.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem contact met ons op