Strategische begeleiding

Wat is de richting van jouw ondernemerskompas?

Ben jij die vakman? Ben jij die manager die meerdere locaties kan leiden? Ben jij die kostprijsspecialist? Ben jij die markt gestuurde varkenshouder? Samen onderzoeken we welke richting jouw ondernemerskompas aangeeft. FarmAdvies zet samen met jou de gekozen richting om naar de juiste aanpak en zorgt dat jij hier concreet mee aan de slag kan. Zo kom je steeds dichter bij het realiseren van jouw toekomstplan.

Foto

Rendementsbegeleiding

Scherp op rendement?

De vertaling van jouw financiële en technische cijfers naar de juiste bedrijfsvoering is van groot belang bij het verbeteren van het rendement. Deze rendementsbegeleiding van FarmAdvies zorgt ervoor dat we samen met ondernemers, personeel en erfbetreders reële doestellingen benoemen en voor een concrete aanpak zorgen. Gezamenlijk en gericht wordt er gewerkt aan het optimaliseren van het rendement van jouw bedrijf.

biggen

Kostprijsbegeleiding

Wat is jouw kostprijs?

Waar maak jij het verschil? Waar kan je verbeterslagen maken? Waarom wijkt jouw kostprijs af? Samen brengen we jouw kostprijs op de juiste manier in beeld en vergelijken deze met de betrouwbare referenties die FarmAdvies heeft. Op deze manier wordt jouw bedrijf op de juiste manier gespiegeld, geanalyseerd en kunnen er duidelijke adviespunten worden vastgelegd.

6M1A6663

Inkoopbegeleiding

Hoe is jouw inkoopkracht?

Zijn jouw voerkosten niet te hoog? Wat is je voerverbruik per diergroep? Hoeveel veekosten maak je? Op welke kostenposten kan je stappen maken en hoe ga je deze zetten? Door de specifieke data van FarmAdvies te gebruiken wordt op detailniveau in beeld gebracht waar verschillen zitten in de diverse specifieke kostenposten door unieke bedrijfsvergelijkingen. Hiermee kun je vervolgens concreet aan de slag.

Biggen

Opbrengstprijsbegeleiding

Wat is jouw opbrengstprijs?

Wat is jouw optimale biggenprijs? Wat is jouw optimale opbrengstprijs voor je vleesvarkens? Voor welk concept of welke markt ga je produceren en welke verschillen zijn er tussen de verschillende concepten?  Hoe kun je dit goed vergelijken? Moet je niet veranderen van marktsegment? Door de juiste vergelijking te maken worden de opbrengstprijzen van de verschillende diergroepen geanalyseerd. Er wordt kritisch bekeken of jouw bedrijf het maximale haalt uit de opbrengsten. Als je bedrijf niet op de juiste afzetmarkt zit of er kan een betere prijsafspraak gemaakt worden met de afnemer, dan wordt dit besproken en onderbouwd met de vele data die FarmAdvies heeft over de varkenshouderij.

varken